บจก.สยามนครินทร์
มัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลา
มัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลา
อาคารจอดรถสวนป๋าเปรม ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา