กลุ่มอาคารเอนกประสงค์กิจการนักศึกษา มรภ.เชียงใหม่
กลุ่มอาคารเอนกประสงค์กิจการนักศึกษา มรภ.เชียงใหม่
กลุ่มอาคารเอนกประสงค์กิจการนักศึกษา มรภ.เชียงใหม่
โรงยิมเนเซียม มทร.ศรีวิชัย วิทยาลัยรัตภูมิ
โรงยิมเนเซียม มทร.ศรีวิชัย วิทยาลัยรัตภูมิ
อาคารอัฒจันทร์สนามกีฬา มรภ.นครศรีธรรมราช
อาคารเรียนอเนกประสงค์ห้องปฏิบัติการวิชาชีพ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.นครศรีธรรมราช
อาคารอัฒจันทร์สนามกีฬา มรภ.นครศรีธรรมราช
อาคารเรียนอเนกประสงค์ห้องปฏิบัติการวิชาชีพ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.นครศรีธรรมราช
อาคารอัฒจันทร์สนามกีฬา มรภ.นครศรีธรรมราช
อาคารศูนย์เรียนรู้อเนกประสงค์ มรภ.พิบูลสงคราม
อาคารศูนย์เรียนรู้อเนกประสงค์ มรภ.พิบูลสงคราม
กลุ่มอาคารที่พักนักศึกษาและบุคลากร มรภ.เลย
กลุ่มอาคารที่พักนักศึกษาและบุคลากร มรภ.เลย
อาคารศุนย์บริการนักศึกษา มรภ.สงขลา
อาคารศูนย์บริการนักศึกษา มรภ.สงขลา
อาคารปฏิบัติการและศูนย์การเรียนรู้ มรภ.นครศรีธรรมราช
กลุ่มอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยว มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
อาคารยิมเนเซียม มรภ.สงขลา วิทยาเขตสตูล
อาคารอเนกประสงค์ มรภ.สุราษฎร์ธานี
อาคารหอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ มรภ.สุราษณร์ธานี
อาคารหอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ มรภ.สุราษณร์ธานี
อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมอาคารอเนกประสงค์ มรภ.สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนพะตงมูลนิธิ
อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ม.ราชมงคลศรีวิชัย สงขลา
อาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา ม.ราชภัฎสุราษฎร์
อาคารคณะบริหารฯ ม.ราชมงคลศรีวิชัย สงขลา
อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตขนอม
อาคารอเนกประสงค์ มรภ.สุราษฎร์ธานี
อาคารเรียนรวมและปฏิการวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มรภ.สุราษฎร์ธานี
[2011] อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการภาควิชาสัตวศาสตร์3
[2011] อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการภาควิชาสัตวศาสตร์1
[2011] อาคารเรียนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
[2011] อาคารสำนักงานอธิการบดี มรภ.วิทยาเขตสตูล
[2011] อาคารเรียนรวม มรภ.สงขล วิทยาเขตสตูล
[2011] อาคารที่พักนักศึกษา มรภ.สงขลา วิทยาเขตสตูล