อาคารพุทธาสธรรมโฆษณ์ สุราษฎร์ธานี
อาคารพุทธาสธรรมโฆษณ์ สุราษฎร์ธานี
อาคารศูนย์ภาษา สงขลา
อาคารศูนย์ภาษา สงขลา
อาคารสำนักงานคิงฟิชเชอร์ สงขลา