โรงยิมเนเซียม มทร.ศรีวิชัย วิทยาลัยรัตภูมิ
โรงยิมเนเซียม มทร.ศรีวิชัย วิทยาลัยรัตภูมิ
สระว่ายน้ำ บริษัท พี.เอ็ม.ดีไซน์ จำกัด
สระว่ายน้ำ บริษัท พี.เอ็ม.ดีไซน์ จำกัด
สระว่ายน้ำ บริษัท พี.เอ็ม.ดีไซน์ จำกัด
สระว่ายน้ำ บริษัท พี.เอ็ม.ดีไซน์ จำกัด
อาคารกีฬาในร่ม (ยิมเนเซียม) มรภ.สงขลา วิทยาเขตสตูล
สระว่ายน้ำ มรภ.สงขลา